Geoportal powiatu brodnickiego
Pomoc      Strona Urzędu   Strona BIP
Komornik     Rzeczoznawca     Geodeta     EGiB     Zakup map     Mapy archiwalne
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice administracyjne
OpenStreetMap >Info<
Działki Ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Budynki
Adresy
Instytucje
Apteki  
Banki  
Bankomaty  
Biblioteki  
Cmentarze  
Domy kultury  
Kościoły  
Policja  
Przedszkola  
Straż Pożarna  
Szkoły inne  
Szkoły podstawowe  
Urzędy  
Urzędy pocztowe  
Kontury klasyfikacyjne
Mapa zasadnicza
Tereny zamknięte PKP  
Tereny zamknięte wojskowe  
warstwy K1
BDOT
GESUT
Baza osnów geodezyjnych
klasa I i II (wg. G-1)
klasa III (wg. G-1)
klasa III po 2016r.
wysokościowych
Mapy glebowo-rolnicze
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasto Brodnica  legenda
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie - TEST  legenda
Miasto i Gmina Górzno - TEST  legenda
Gmina Bobrowo - TEST  legenda
Gmina Brodnica - TEST  legenda
Gmina Brzozie - TEST  legenda
Gmina Bartniczka - TEST  legenda
Gmina Osiek - TEST  legenda
Gmina Świedziebnia - TEST  legenda
Gmina Zbiczno - TEST  legenda
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasto Brodnica - TEST  legenda
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie - TEST  legenda
Miasto i Gmina Górzno - TEST  legenda
Gmina Bobrowo - TEST  legenda
Gmina Brodnica - TEST  legenda
Gmina Brzozie - TEST  legenda
Gmina Bartniczka - TEST  legenda
Gmina Osiek - TEST  legenda
Gmina Świedziebnia - TEST  legenda
Gmina Zbiczno - TEST  legenda
Ortofotomapa 2009

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg